1.0  W 69   123                                Abgabe an Lothar  Erb   LV  Thüringen

 

0.1  W 69   125

Abgabe an Thomas Busch, Gescher

 

0.1  W 69   127

 

0.1  W 69   1210

Abgabe an Günther Austermann, Harsewinkel

Rücknahme nach Zuchtaufgabe

 

1.0  W 69   2211

Abgabe an Horst Rode, Hamm

 

0.1  W 69   2212

 

0.1  W 69   3215

 

 

Der jüngste Hoffnungsträger    Abgabe an Günther Austermann, Harsewinkel